ศัพท์วิทยาศาสตร์

เซลล์ (cell) หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา
สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ ไฮดรา พยาธิตัวตืด เซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์คุม เซลล์ต่างในใบไม้

Advertisements
%d bloggers like this: