ประวัติครูนาถ


ชื่อ- นามสกุล นางอัจฉรา สร้อยทอง
วัน เดือน ปี เกิด 20 พฤษภาคม 2508
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521 ป.6 โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2524 ม.3 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2527 ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2531 ค.บ. (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา
ประวัติการทำงาน
2533 – 2536 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
2536 – ปัจจุบัน ครู คศ.2 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2
งานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
1. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 (ม.1/1 -ม.1/6) จำนวน 15 ชั่วโมง
2. วิชาสารเคมีในชีวิตประจำวัน ม.2/1 จำนวน 2 ชั่วโมง
3. วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5/3 จำนวน 3 ชั่วโมง
4. กิจกรรมโฮมรูม ม.2/5 จำนวน 1 ชั่วโมง
5. กิจกรรมลูกเสือ ม.1 กอง 1 จำนวน 1 ชั่วโมง
6. กิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชั่วโมง
7. ติวนักเรียน ม.2 จำนวน 1 ชั่วโมง
8. ติวนักเรียน ม.3 จำนวน 2 ชั่วโมง
งานพิเศษ
1. ครูประจำชั้น ม.2/5
2. หัวหน้าระดับชั้น ม.2
3. เวรประจำสัปดาห์(วันศุกร์)
4. เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือน
5. ที่ปรึกษาคณะสีแดง
6. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด และ To Be number One

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: